Korzystanie ze strony internetowej eblaszki.pl oznacza akceptację opisanych poniżej zasad Polityki Prywatności.

Poniższy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników na stronie eblaszki.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących poniższych postanowień proszę kontaktować się z Administratorem tej strony poprzez adres e-mail:kontakt@eblaszki.pl

Wszelkie dane osobowe, które zostaną podane na stronie internetowej eblaszki.pl nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w

powszechnie obowiązującym prawie.

Objaśnienie używanych terminów :

„Administrator” strony eblaszki.pl  –  SiPTECH s.c. ul. Dęblińska 6E 24-100 Puławy
„Użytkownik”  – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
„Strona” – strona internetowa eblaszki.pl
„Dane osobowe”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe poprzez formularz, e-mail lub telefonicznie w celu realizacji usług Administratora.

3. Udostępniając Administratorowi swoje dane, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie oraz otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia lub żądania usunięcia z bazy Administratora. Żądanie usunięcia swoich danych Użytkownik powinien wysłać na adres e-mail:kontakt@eblaszki.pl

5. Dane Użytkownika mogą być przekazane innemu podmiotowi w celu realizacji usług Administratora np. w celu realizacji wysyłki zamawianych elementów.

6. Administrator może przechowywać dane Użytkownika przez czas nieokreślony.

7. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, to nie będzie mógł skorzystać z usług oferowanych przez Administratora.

8. Użytkownik, podając swoje dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingowych, dotyczących  usług Administratora.

9. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

10. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne realizacji usług Administratora.

11. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, Nr 100 ze zm.).

12. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

13. W przypadku stwierdzenia bezprawnego przetwarzania danych osobowych Użytkownik ma prawo złożyć zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.